CELINKA društvo ustvarjalk sodobnega plesa

DVOJNO ZLO

Plesno gledališka miniatura
Koreografija: Uršula Teržan
Dramaturgija: Klavdija Zupan
Glasba: Milko Lazar, Mario Marolt
Kostumi in maska: One Fiction Factory in asistentki Barbara Zonta ter Sara Selan
Scenografija: Celinka
Oblikovanje luči: Titovi tatovi
Izvajalci: Matevž Biber, Rosana Horvat, Juta Žuraj
Grafično oblikovanje: Miran Klenovšek
Foto: Miha Fras

Ali gibno gledališče zmore povedati psihološko kompleksne zgodbe? Razdvojena notranjost glavnih likov psihološkega romana Zločin in kazen, njihova eksistencialna vprašanja in zanikanja se izkazujejo kot plesna igra. Psihološka nasprotja se zrcalijo v eksistencialnih konfiktih, nasprotovanje družbenim normam, hoja po robu dovoljenega, prestop čez rob družbene konvencije in etičnih zapovedi pa še podaljšuje pot do želenega dušnega in socialnega miru.

Zvočna kulisa moderne klasike in elektronike ustvarja napetost, ki se kljub poskusom nikoli dokončno ne sprosti. Vpetost slehernika v družbeno kolesje in osebna etična načela je postavljena na nove temelje: zločin brez razloga, vprašanje vesti in kazni. Telo ve, česar beseda ne razume.